Sayt Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı ilə hazırlanmışdır

Qloballaşan Dünyaya İnteqrasiya İctimai Birliyi
"Bakı və rayonlarda Xəzər sahillərinin və digər su hövzələrinin monitorinqi" layihəsi. 2022

В Нахчыванском водоочистном комплексе «Даридаг» организована медиация.

Во второй день медиа-тура, организованного Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики, состоялась презентация мышьяковистой водоочистной станции «Даридаг».По информации, предоставленной АЗЕРТАДЖ отделом по связям с общественностью и коммуникациям агентства, представители СМИ ознакомились с созданными здесь условиями, а также услугами, оказываемыми льготникам по направлению.В поликлинике созданы всесторонние условия для обследования, лечения и отдыха граждан. Здесь проводится амбулаторное лечение ревматических, кожных, мышечных и нервных заболеваний посредством ванн с мышьяковистой водой.

Bütün hüquqlar qorunur © 2022
Saytda əks olunan fikir və mülahizələr müəllifə aiddir və
Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Agentliyinin rəsmi mövqeyini əks etdirmir