Sayt Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı ilə hazırlanmışdır

Qloballaşan Dünyaya İnteqrasiya İctimai Birliyi
"Bakı və rayonlarda Xəzər sahillərinin və digər su hövzələrinin monitorinqi" layihəsi. 2022

Шемаха готовится к Фестивалю винограда и вина

Фестиваль винограда и вина пройдет в Шемахе 29-30 сентября и 1 октября. Согласно информации, предоставленной Государственным агентством по туризму, целью трехдневного фестиваля, организованного агентством и исполнительной властью Шамахинского района, является продвигать местное производство винограда и вина, увеличивать экспортный потенциал винодельческой продукции в Азербайджане. донести до широкой публики историю виноградарства и виноделия и проделанную в этой области работу.

Bütün hüquqlar qorunur © 2022
Saytda əks olunan fikir və mülahizələr müəllifə aiddir və
Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Agentliyinin rəsmi mövqeyini əks etdirmir