Sayt Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı ilə hazırlanmışdır

Qloballaşan Dünyaya İnteqrasiya İctimai Birliyi
"Bakı və rayonlarda Xəzər sahillərinin və digər su hövzələrinin monitorinqi" layihəsi. 2022

Обсуждены отношения сотрудничества с туристическими организациями Турции и Швейцарии

8 сентября председатель ATAA встретился с советником по культуре, туризму и рекламе посольства Турции в Азербайджане Мухитином Маджидом, а также с представителем Турецкого агентства по продвижению и развитию туризма в Азербайджане и Грузии Сердаром Кескином и представителем Айнур Аллазовой. По сообщению Ассоциации Туристических Агентств Азербайджана, расширение развития туристических связей между туристическими организациями двух стран, перспективы сотрудничества, организация рекламно-пропагандистских мероприятий с целью увеличения туристического обмена. На встрече обсуждались и другие вопросы.

Bütün hüquqlar qorunur © 2022
Saytda əks olunan fikir və mülahizələr müəllifə aiddir və
Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Agentliyinin rəsmi mövqeyini əks etdirmir